НАРОДНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
“Юрий Гагарин”
СТАРА ЗАГОРА

Курс по ОБЩА АСТРОНОМИЯ
Надя Кискинова

КОСМОГОНИЯ

Раздел от астрофизиката, изучаващ произхода на небесните тела.

“Светът, единен във всичко, не е създаден нито от боговете, нито от хората, а е бил, е, и ще бъде вечно жив огън, закономерно възпламеняващ се и закономерно загасващ.”

Хераклит от Ефес

Хилядолетия наред човек се е стремил да разгадае вселенската подредба, наречена от древните гърци Космос – „ред”, „красота”. Опитвал се е да осъзнае мястото си в пъстрата картина на света. Колкото по-оскъдно било познанието, толкова повече се е налагало човешкото въображения да дорисува тази картината.

До нас са стигнали странните представи на нашите предшественици за Вселената, свита до размерите на Земята във вид на някаква плоскост, около която обикаляли Слънцето, Луната, неколцина блуждаещи светлинки, които днес наричаме планети като древните гърци на фона на друго множество ярки и не толкова ярки светлинки, непроменящи мястото си една спрямо друга, но въртящи се като едно цяло пред търсещия отговори на вечни въпроси човешки разум.

 

Pages