НАРОДНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
“Юрий Гагарин”
СТАРА ЗАГОРА

Курс по ОБЩА АСТРОНОМИЯ
Надя Кискинова

 

М Е Т Е О Р И

ПОНЯТИЯ

Метеорно тяло или метеороиде твърдото тяло, движещо се в междупланетното пространство с размери по-малки от долната граница, приета за астероидите (примерно 10 км) и повече от атом или молекула. Масата на метеороидите варира от 10 * (-13) г до стотици тонове.

Изучавайки броя, масата, скоростта и посоките на движение на метеородите, може да се създаде теория за техния произход и еволюцията на метеорното вещество.

Тази следа като морков е с дължина само 1/8 см, а самото метеорно тяло е с размери хилядни части от сантиметъра и е в края на „моркова”, където завършва своето съществуване. Заснет е от совалка на Европейската космическа агенция при влитането на частицата в земната атмосфера.


Химическият състав на прашинките от междузвездното пространство е такъв, какъвто е на метеорните частици и се счита, че междупланетният прах са частици от разпаднали се комети – толкова древни, колкото самите комети, възникнали при образуването на Слънчевата система.

Метеор е явлението, което нашият народ е нарекъл “падаща звезда”, при което внезапно се появява движеща се по небето следа. Това се поражда от метеородид, навлязъл в земната атмосфера със скорост от 11 до 72 км/сек, йонизиращ се при взаимодействието с частиците на земната атмосфера на височина между 60-120 км.

Метеороидите, пораждащи явлението метеор са с нищожни размери.

Именно метеорите дават информация за физическите и динамични процеси, ставащи на тази височина, недостъпна както от наземни, така и от космически изследвания – в т.нар. метеорна зона.

Това е метеор от потока Персеиди, сниман над скалиста пустиня в югозападните Щати през 2002 г. Сенките и размитите краища на снимката са поради продължителната 10-минутна експозиция.

Pages