!!! РАЗПРОСТАРАНЕНИЕТО И МОДИФИЦИРАНЕТО НА НАСТОЩИТЕ ФАЙЛОВЕ Е НАПЪЛНО БЕПЛАТНО И БЕЗ НИКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ!!!

Материалите са любезно предоставени от Надя Кискинова,
НАОП "Юрий Гагарин", Стара Загора

Астрономическа азбука: PowerPoint Presentation + text file Word file
Увод 8,4 MB + 0,2 MB  
Небесна сфера 5,4 MB + 0,1 MB  
Разстояния в астрономията   2,7 MB
Блясък на звездите   1,0 MB
Звезди и съзвездия 5,5 MB + 1,0 MB 1,9 MB
Време и календар 8.7 MB + 0,2 MB 3,0 MB
Обобщение с разширение 8,4 MB + 0,1 MB  

 

Слънчева система: PowerPoint Presentation + text file Word file
Космогония 5,1 MB + 0,2 MB 5,0 MB
Слънчева система   1,0 MB
Поясът на Куйпер   2,3 MB
Астероиди   4,7 MB
Метеори   2,0 MB
Комети   8,8 МB
Малки тела 9,6 MB + 0,1 MB  

 

Звезди: PowerPoint Presentation + text file Word file
Астрофизика 6,2 MB 6,1 MB
Средища на звездообразуване 3,4 MB + 0,2 MB 3,0 MB
Източници на звездна енергия 1,1 MB 1,0 MB
Модели на звезди 1,9 MB 2,6 MB
Слънце 17,5 MB + 0,2 MB 3,0 MB
Звездни системи 8,5 MB + 0,1 MB 3,2 MB
Променливи звезди 4,4 MB + 0,2 MB 3,3 MB
Нови и свръхнови звезди 11,3 MB + 0,1 MB 2,4 MB
Звездни купове   3,0 MB
Гравитация - всеобщо привличане - СТО   0,9 MB
Гравитация - всеобщо привличане - ОТО   1,0 MB
Черни дупки 2,0 MB + 0,1 MB 1,4 MB

Pages