НАРОДНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
“Юрий Гагарин” - Стара Загора
КУРС ПО ОБЩА АСТРОНОМИЯ ЗА АСТРОНОМИ-ЛЮБИТЕЛИ

План-конспект
Надя Кискинова

ПРОМЕНЛИВИ ЗВЕЗДИ
продължение

НОВИ И СВРЪХНОВИ ЗВЕЗДИ

Новите, джуджетата нови и свръхновите за разлика от променливите избухващи звезди - Орионови и UY Кит, също като тях спадат към взривните звезди, но е прието да се наричат катаклизмични .

НОВИ ЗВЕЗДИ

Бележат се с N, съкратеното латинско наименование на съзвездието, където се наблюда в ат и годината на избухване. Например, N Per 1901. Впоследствие им се дават обозначения като на останалите променливи звезди.

Понякога на небето внезапно засиява като че ли “нова” звезда. Макар че наименованието им е така и досега, всъщност се оказва, че драстично се е променил блясъкът на съществуваща звезда средно с 10-12 зв.в. Толкова ярки новите са няколко дена, след което звездната им величина намалява - не винаги плавно, понякога с кратки и неголеми просветвания - до предишната си стойност. В зависимост от скоростта на развитие на процеса новите са бързи или бавни.

Сценарият е следният:

  • предизбухване - постоянен блясък или малки неправилни увеличения и намаления на блясъка;
  • избухване - бързо увеличение на блясъка за часове или 1-2 денонощия;
  • максимум - трае от часове до денонощия - понякога десетки и дори стотици;
  • начало на спад на блясъка. Освободената енергия е 10*44-46 ерга или 10*4-6 пъти повече от слънчевата за 1 година.
  • преходен стадий с колебания в блясъка;
  • аключителен стадий - бавно и плавно спадане на блясъка до нивото преди избухването.

Спектралните промени, които съпътстват промените във видимия блясък на звездата говорят за бързо нарастващите й размери, изхвърляне на газово вещество от нея и постепенното му разсейване в пространството.

Pages