НАРОДНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
“Юрий Гагарин”
Стара Загора

КУРС ПО ОБЩА АСТРОНОМИЯ ЗА АСТРОНОМИ-ЛЮБИТЕЛИ

Надя Кискинова

ЗВЕЗДНИ КУПОВЕ

 

ЗВЕЗДНИ КУПОВЕ – ОТКРИВАНЕ

Още в началото на ХVІІ в. Галилей със своите телескопи.разграничил една от друга звездите не само от Млечния път, но и на някои мъгляви за просто око петънца.

През 1665 г.немският астроном Ил наблюдавал петънце в съзвездието Стрелец, оказало се кълбовиден звезден куп. Към средата на ХVІІІ век откритите звездни купове били вече 60.

    През 1781 г. Месие съставя каталог на мъглявините от 103 обекта за целите на кометната астрономия. Под № 1 в този каталог е известната Раковидна мъглявина – остатък от избухналата през 1054 г. Свръхнова, описана в китайските летописи. Някои петна се оказали галактики. Но също така в каталога на Месие са описани 56 звездни купа, от които 28 – кълбовидни, както се разбрало по-късно.

Обектите от каталога на Месие с обозначение М и пореден номер. Сред тези обекти са галактики, звездни купове междузвездни мъглявини.

Pages