НАРОДНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
“Юрий Гагарин”
Стара Загора

КУРС ПО ОБЩА АСТРОНОМИЯ ЗА АСТРОНОМИ-ЛЮБИТЕЛИ

Надя Кискинова

СИСТЕМИ ОТ ЗВЕЗДИ

ДВОЙНИ И КРАТНИ СИСТЕМИ ОТ ЗВЕЗДИ

Оптично двойни звезди

При внимателно вглеждане в звездното небе се натъкваме на близко разположени една до друга звезди. На око не може да се прецени разстоянието до звездите. Изглеждащите близо разположени две или повече звезди на небето в действителност може да са на огромни разстояния в пространството.

Класически пример за такива оптично-двойни звезди са Мицар и Алкор от съзвездието Голяма мечка. Днес този пример е свързан с оптично-двойните звезди по-скоро исторически. Юношите трябвало да ги виждат, за да станат бойци. Може би с този тест за нормално зрение е свързано тълкуването на имената – средната ярка звезда от опашката на Голямата мечка ζ Мицар от 2,07 зв. в. и спектрален клас А2V е “кон”, а по-слабата над нея Алкор от 3,95 зв.в. и спектрален клас А5V, отстояща видимо на 12 дъгови минути – “ездач”. Имената и на двете звезди обаче са арабски и са стигнали до нас някъде от Средните векове. Мицар /Мизар/ се превежда като “средна част” /в случая - на опашката на Голямата мечка/ и още като “свод” - място, където е извивката на “дръжката на черпака” или неестествено дългата меча опашка, а Алкор на арабски е “черен кон”.

И днес тези звезди могат да бъдат тест за добро зрение, но всъщност системите от звезди, наричани Мицар и Алкор са доста интересни и се причисляват към друг тип звездни системи.

Съзвездието Голяма мечка

Визуално-двойни звезди

Еднични звезди като Слънцето, които са достатъчно далеч от звездните си съседи не са много – едва около 15%. Статистиката сочи, че ако средно на всеки 100 звездни системи се падат 200 звезди, то само 30 са единичните, 90 влизат в състава на двойни звезди и останалите са в 3,4,5...- кратни звезди системи.

В звездните системи компонентите са достатъчно близо една до друга и си влияят гравитационно съществено. Това се отразява на траекториите, които описват в пространството и именно това често ги разкрива като системи от звезди.

Pages