НАРОДНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
“Юрий Гагарин” - Стара Загора
КУРС ПО ОБЩА АСТРОНОМИЯ ЗА АСТРОНОМИ-ЛЮБИТЕЛИ

Надя Кискинова

 

  ВСЕОБЩО ПРИВЛИЧАНЕ

ПРОСТРАНСТВОТО И ВРЕМЕТО СПОРЕД КЛАСИЦИТЕ НА ФИЗИКАТА

АЙНЩАЙН - ОСНОВНИ ПОСТУЛАТИ НА

СПЕЦИАЛНАТА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА

 

КЛАСИЧЕСКА /НЮТОНОВА/ МЕХАНИКА


Галилео Галилей

Галилей

Провеждайки първите телескопични наблюдения, Галилей постигнал значителни успехи в развитието на механиката, публикувани в труда му "Диалог за двете главни системи на света - на Птолемей и Коперник", публикуван през 1632 г.

“Ние почитаме древна Гърция като люлка на западната наука. Там за първи път е била създадена геометрията на Евклид – това чудо на мисълта, логическа система, чиито изводи следват един от друг с такава точност, че нито един от тях не е бил подложен на каквото и да е било съмнение. Това най-удивително произведение на мисълта е дало на човешкия разум онази увереност в себе си, която му е била необходима за неговата последователна дейност. Не е роден за теоретически изследвания този, който на млади години не се е възхищавал от това творение.

Но за да съзреят условията за наука, отразяваща действителността, е било необходимо да се установи още едно положение, което не е било общо достояниие за философите преди Галилей и Нютон. Чисто логическото мислене само по себе си не може да даде никакви знания за света от факти; цялото познание на реалния свят произлиза от опита и завършва с него. Получените по чисто логически път положения не говорят нищо за действителността. Галилей е станал баща на съвременната физика и въобще на съвременното естествознание именно поради това, че е разбрал тази истина и я е внушил на научния свят.”

Айнщайн

Pages