СТРОЕЖ И СТРУКТУРА НА СЛЪНЧЕВАТА АТМОСФЕРА

НАО “Ю. Гагарин”, Стара Загора

Надя Кискинова

 

Общи данни за Слънцето:

Структура на слънчевите недра:

Pages